1. Admitere

Taxă de înscriere la concursul de admitere în mărime de 50 de lei
Candidații la concurs, care vor depune actele în original în perioada de depunere a actelor în sesiunea de bază, tinerii rămași fără ocrotire părintească și cu grad de dizabilitate severă sau accentuată sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere. Ceilalți candidați la comisie vor achita o taxă de înscriere în mărime de 50 lei.