Academia de Stadii Economice a Moldovei este principala şi, pentru moment, unica instituţie universitară de profil economic din ţară, reprezentând un complex universitar modern. Nivelul înalt al studiilor, cercetările ştiinţifice profunde, tendinţa de perfecţionare continuă şi abilitatea de adaptare la cerinţele societăţii, ne-au plasat pe treapta celor mai atractive instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova.

Astăzi, ASEM este o universitate recunoscută la nivel național și internațional, care asigură formarea specialiștilor calificați în domeniile Business, Economie, Drept, Marketing, Comerț, Finanțe, Contabilitate, Tehnologii ale informației, Relații internaționale, Alimentație publică, Turism, Asistență socială.

ASEM asigură formarea specialiștilor la 6 nivele educaționale: Colegiu, Licență, Masterat, Doctorat, Post-doctorat, Formare continuă.